Informatie voor betrokkene

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert Dé Smaakcateraar B.V. (hierna te noemen “DSC”) dat de persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) die u aan DSC hebt verstrekt zullen worden verzameld en verwerkt onder toezicht van DSC, in overeenstemming met het navolgende:

a.              Doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van de Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van de relatie tussen u en DSC. DSC zal deze Persoonsgegevens, die eveneens gegevens van bijzondere categorieën kunnen omvatten, zoals gezondheidstoestand, ras, etnische afkomst, lidmaatschap van een vakvereniging en geloofsovertuiging, verwerken om deze relatie op geschikte wijze te kunnen beheren.

De verwerking van de Persoonsgegevens kan elektronisch en handmatig plaatsvinden, op basis van logische criteria die verenigbaar en functioneel zijn met de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld, en steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

b.             Reikwijdte van de communicatie en verspreiding van gegevens

De Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door personeel dat daartoe door DSC is geautoriseerd, of door derde bedrijven (inclusief enige andere bedrijven van DSC), instellingen of professionals die, als gegevensverwerkers, specifieke verwerkingsdiensten of activiteiten uitvoeren die een aanvulling vormen op de bovengenoemde doeleinden.

De Persoonsgegevens zullen op geen enkele wijze verspreid worden.

c.             Bewaarperiode

De Persoonsgegevens worden bewaard zolang deze relatie van kracht is. Daarna worden de Persoonsgegevens slechts bewaard voor zover dit nodig is om te voldoen aan enige wettelijke voorschriften die DSC kunnen verplichten de Persoonsgegevens langer te bewaren.

d.             Rechten van de betrokkene

DSC informeert over het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens, op beperking of bezwaar tegen verwerking, alsmede over het recht op overdraagbaarheid van gegevens en over het recht de verleende toelating te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling, gericht aan Dé Smaakcateraar B.V., Huigensstraat 10, 6691 EL Gendt, hetzij door een e-mail te sturen naar info@desmaakcateraar.nl ter attentie van de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende autoriteit.

Door akkoord te gaan met dit document geeft u uw uitdrukkelijke toestemming om de Persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. DSC informeert u dat u deze toestemming te allen tijde kan annuleren.

Bezoekadres

Dé Smaakcateraar BV
Huigensstraat 10
6691 EL Gendt
T: 0481-421334
info@desmaakcateraar.nl

 

wat zeggen klantenover Trendy hapjes

De Smaakcateraar verzorgt al 3 jaar op rij ons personeelsfeest naar volle tevredenheid!

- Kelderbox BV

Een greep uit onze klanten

Joosten Kunstoffen.png
ndt.jpg
aquaco.jpg
han.png
gemeente lingewaard.png
cwz
schafer.png
Van lansschot.png
Kom langs 0481-421334 0481-421334 Mail ons Wist je dat

Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. De statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Overige cookies zorgen voor een optimaal werkende website inclusief embedded content. Bekijk het cookiebeleid.